... لطفا منتظر باشید

 • اعضای شواری سیاست گذاری و برگزاری

   


  1- دکتر علی اکبر پورفتح اله مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران
  2- دکتر بشیر حاجی بیگی مدیرکل دفتر مدیر عامل و روابط عمومی
  3- دکتر بهادر کاظمی معاون توسعه مدیریت و منابع
  4- دکتر نازلی ثروتیان دبیر کل جشنواره
  5- دکتر عباس صداقت مدیر کل دفتر آموزش، جذب و حفظ اهداکنندگان خون
  6- دکتر سید مرتضی طباطبایی مدیر کل انتقال خون استان تهران
  7- دکتر فریبا صیقلی مدیر امور بین الملل
  8- دکتر مجید رجبی معمار مشاور فرهنگی مدیر عامل
  9- نیما هامون سرپرست مرکز نوع آوری
  10- محمد علی ترابی گودرزی مدیر روابط عمومی
  11- زمان حمزه پور مشاور هنری و طراح پوستر جشنواره
  12- نسیم سادات حسینی کارشناس امور بین الملل