... لطفا منتظر باشید

  • آمار و اطلاعات

     

    این جشنواره با محورهای اهدای خون سالم، اهدای زندگی؛ اهدای خون مستمر و اهمیت آن در تامین خون سالم؛ اهدای خون در موارد بحرانی (زلزله، دفاع مقدس و ...)؛ مشارکت اجتماعی بانوان و اهدای خون؛ ورزش، خود مراقبتی و اهدای خون مستمر؛ جوان آگاه، اهدای خون مسولانه در سه بخش نقاشی، کاریکاتور و تصویر سازی طرح­ریزی گردید.

    استقبال بینظیر بود 120 هنرمند در بخش تصویرسازی، 33 هنرمند در بخش کاریکاتور و 55 نفر در رشته نقاشی اثرات خود را ارائه دادند

    که بعد از انتخاب آثار توسط هیئت داوران، 51 اثر در بخش تصویرسازی، 26 اثر در بخش کاریکاتور و 46 اثر در بخش نقاشی به جشنواره راه پیدا کردند.