... لطفا منتظر باشید

  • هیئت داوران

     

    محمود باجلان داور بخش نقاشی

    گلنار ثروتیان داور بخش تصویرسازی

    سلمان طاهری داور بخش کاریکاتور