... لطفا منتظر باشید

 • برندگان

   

  نقاشی:

  نفر اول بخش نقاشی: آزاده باقری

  نفر دوم بخش نقاشی: آرمیتا سعادتمند

  نفر سوم بخش نقاشی: پری شاهیوندی

   

  تصویرسازی:

  نفر اول بخش تصویرسازی: سارا عضدی

  نفر دوم بخش تصویرسازی: هاله صدرالدینی

  نفر سوم بخش تصویرسازی: آذر تیموری

   

  کاریکاتور:

  نفر اول بخش کاریکاتور: مهناز یزدانی

  نفر دوم بخش کاریکاتور: راضیه سادات مدرس

  نفر سوم بخش کاریکاتور: داود صفری